Kersthuis 2016 Waalwijk

Sfeerbevorderende acties in het centrum van Waalwijk op 15-16-17 en 18 december 2016. De opbrengst gaat naar het Hospice Francinus de Wind en het Inloophuis Toon.

KERSTHUIS WAALWIJK

15-16-17-18  dec. 2016

- is gestart! -

Kersthuis Waalwijk op Facebook
Kersthuis Waalwijk op Twitter
Winters Waalwijk St. Jan markant in het centrum Wilhelminastraat Hooisteeg Stadhuis (gevel) Stadhuis Waalwijk Winkelen in de winter Romantisch In de sneeuw
Goede doelen


Hospice Francinus de Wind Inloophuis Toon
Mede dankzij de belangeloze medewerking van Meewis Notarissen is op 20 september 2016 de stichtingsakte gepasseerd. De stichting draagt de naam Stichting Kersthuis en heeft als doel het zonder winstoogmerk verzamelen van gelden ten gunste van stichtingen, verenigingen of andere rechtspersonen gevestigd binnen de gemeente Waalwijk De stichting tracht ondermeer haar doel te bereiken door het organiseren van acties, evenementen, veilingen, inzamelingen met als werkgebied de gemeenten Waalwijk, Heusden, Loon op Zand en Wijk en Aalburg.

ANBI-status
Onze stichting wordt door de Belastingdienst hopelijk binnenkort aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (De aanvraag is in behandeling). Het voordeel hiervan is dat giften geheel of gedeeltelijk in aftrek kunnen worden gebracht op het belastbaar inkomen.
Klik hier voor het Beldeisplan Stichting Kersthuis 2016


De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 66874440.
RSIN: 856734950
Rabobank rekeningnummer: NL86RABO0312951353
p/a adres: Jan van Goyenstraat 23, 5143 JL Waalwijk
Tel. 06 54 34 84 28

Bestuur van de Stichting

Het Bestuur bestaat uit de volgende leden:
JCWM Koolen, voorzitter
C Kramer, vice-voorzitter
SGM Brekelmans, secretaris
J van der Schans, penningmeester

Beloningsbeleid
Het bestuur, de directie, voor zover aanwezig, en het personeel/vrijwilligers ontvangen conform statuten geen beloning (inzet geschiedt volledig belangeloos)

FinanciŽle verantwoording: Aangezien de stichting opgericht is per 20-09-2016 en het eerste boekjaar loopt vanaf haar oprichting tot 31 december 2017 wordt de eerste financiŽle verantwoording uiterlijk 31 mei 2018 (binnen 5 maanden na afloop boekjaar) gepubliceerd op deze website.