Kersthuis 2016 Waalwijk

Sfeerbevorderende acties in het centrum van Waalwijk op 15-16-17 en 18 december 2016. De opbrengst gaat naar het Hospice Francinus de Wind en het Inloophuis Toon.

KERSTHUIS WAALWIJK

15-16-17-18  dec. 2016

- is gestart! -

Community
Kersthuis Waalwijk op Twitter
smal_03.jpg smal_04.jpg smal_05.jpg






Hospice Francinus de Wind

Warm, waardig en waardevol. Dat zijn de steekwoorden voor hospice Francinus de Wind in Waalwijk. In de hospice kunnen terminaal zieken die niet thuis verzorgd kunnen worden hun laatste levensdagen doorbrengen. Medische staf en vele vrijwilligers staan de bewoners van de hospice 24 uur per dag bij in deze laatste fase van hun leven. En dat doen ze warm, waardig en waardevol.
De gasten van de hospice komen uit De Langstraat en wijde omgeving, zoals het Land van Heusden en Altena. De hospice wordt deels gefinancierd door bijdragen van de AWBZ, maar dat is niet voldoende om deze voorziening te laten draaien. De steun van sponsors, donateurs en andere gulle gevers is broodnodig om ieder jaar de exploitatie rond te krijgen. 
Het verwerven van de broodnodige gelden is sinds het uitbreken van de economische crisis niet gemakkelijker geworden. Zo zijn de sponsorbijdragen in 2011 met 30 procent gedaald.  

Dat de hospice waardevol werk doet, weet iedereen die er ooit een stap over de drempel heeft gezet. Ook de waardering van de gasten is jaar na jaar hoog. Afgelopen jaar bijvoorbeeld waardeerden de gasten de hospice met een rapportcijfer 9.7; landelijk ligt het gemiddelde voor hospices op 9,0. Vorig jaar verbleven zeventig mensen in de hospice, 62 personen overleden er.

Uiteraard heeft hospice Francinus de Wind het Keurmerk Palliatieve Zorg.